مطالب مجموعه: ست قلم Subscribe!


خودنویس‌هایی در جوهر تاریخ

واژه «پینا» به معنای پَر، از آن جهت روی قلم و خودنویس گذاشته شد که گویا نخستین خودنویس‌ها و قلم‌های اختراع شده بشر برای نوشتن از پر پرندگان ساخته شده است. می‌گویند، ساکنان هندوستان باستان نخستین جماعتی هستند که برای...
ادامه مطلب »

قلم را چه کسی اختراع کرد؟

هنر نوشتن یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت تمدن به شمار می رود . نوشتن انسان را قادر می سازد که افکار و اندیشه ها و اعمال خود را یادداشت کند . اما قبل از اختراع قلم به شکل فعلی...
ادامه مطلب »
Scroll To Top