مطالب مجموعه: لگن Subscribe!


۱۲ توصیه تکمیلی برا آموزش دستشویی رفتن کودکان

  ۱. به کودکتان فرصت دهید: برای آنکه کودک توالت‌رفتن را بیاموزد ابتدا باید مغز او تکامل یابد و سیستم عصبی مرکزی بتواند مثانه او را کنترل کند. وقتی هنوز مغز کامل نیست، کودک بدون اختیار ادرار می‌کند یعنی مثانه...
ادامه مطلب »
Scroll To Top