مطالب مجموعه: مو زن گوش و بینی Subscribe!


آیا برداشتن موی بینی مضر است؟

همانطور که می دانید وظیفه اصلی موهای بینی پالایش مواد اضافی هوایی است که تنفس می کنیم. در واقع اینطور می توان گفت که موهای بینی همانند فیلتر هوای اتاق عمل می کنند. آنها ذرات گرد و غبار، ویروس ها،...
ادامه مطلب »
Scroll To Top