مطالب مجموعه: محصولات برنجی Subscribe!


آلیاژ برنج چیست؟

برنج، آلیاژی از مس و روی (Cu+Zn)  است  که فلز روی با آلیاژ روئی متفاوت است. ظروف روئی آلیاژی از قلع و مس (Cu+Sn) می باشد که در حال حاضر تولید نمی شود و تمام ظروف به نام روحی یا...
ادامه مطلب »
Scroll To Top