مطالب مجموعه: شکلات خوری قلم زنی Subscribe!


شناخت بازارهای جهانی گامی در راه توسعه صنایع دستی است

 عضو هیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با تاکید بر اهمیت شناخت بازارهای جهانی، گفت: اگر شناخت بازارهای جهانی باشد، در توسعه صنایع دستی و در نتیجه توسعه اقتصاد کشور موفق می شویم. به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع...
ادامه مطلب »
Scroll To Top