مطالب مجموعه: بوستان سعدی Subscribe!


آشنایی با آثار سعدی

  سعدی به آفرینش آثاری پرداخت که پیش از او نظیر نداشت و نقطه کمالی در شیوه شعر و نثر پارسی و روح وحدت بشری است. مهمترین اثر منثور او کتاب گلستان است که شامل قطعات فارسی و عربی می‌باشد...
ادامه مطلب »

 آرامگاه سعدی کجاست؟!

  آرامگاه سعدی در ابتدا بقعه و باغی داشت و از یک ساختمان ساده و دو طبقه آجری مرکب از چند اتاق تشکیل شده بود و قبر سعدی در درون معجری چوبی قرار داشت. در زمان کریم خان زند و...
ادامه مطلب »

آشنایی با آثار سعدی 

  آثار او به دو دسته منظوم و منثور تقسیم می شود که در آثار منثور او مشهورترین آنها که شاهکار سعدی نیز می باشد گلستان است . در آثار منظوم که باز معروفترین و مشهورترین آنها بوستان می باشد...
ادامه مطلب »

زندگینامه سعدی شیرازی

  تخلص خود را از نام سعدبن ابی بکر بن سعد زنگی ولیعهد مظفرالدین ابوبکر گرفت. هر وقت سعدی در شیراز بود در خدمت این ولیعهد ادب پرور به سر می برد.   سعدی در نظامیه بغداد تحصیل کرد. دانشجویان دانشگاه...
ادامه مطلب »
Scroll To Top