مطالب مجموعه: مجموعه تصاویر ایران Subscribe!


اکوتوریسم در ایران؛ هنوز در ابتدای راه

موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده‌های طبیعی  در ایران باعث شده که ایران به عنوان پنجمین کشور دارای تنوع طبیعی جهان شناخته شود، اما برنامه‌ریزی برای استفاده از این شرایط هنوز در ابتدای راه است و کار مهم و اساسی...
ادامه مطلب »
Scroll To Top