مطالب مجموعه: مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری Subscribe!


چند مناجات بسیار زیبا و تاثیر گذار از خواجه عبدالله انصاری

مناجات اول: الهی! دلی ده که در حرص و آز بر ما باز نشود و قناعتی ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود. الهی! دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم....
ادامه مطلب »

هنر خواجه عبدالله انصاری

عبدالله انصاری در نثرمسجع بسی خوش درخشید و او را نخستین سجع ساز دری نامند. وی آوردن شعر در بین نثر را به مناسبت موضوع باب کرد که سپس سعدی شیرازی آنرا به اوج کمال رسانید. هرمان اته یکی از...
ادامه مطلب »

آثار خواجه عبدالله انصاری

  نام و آوزاۀ خواجه در عرصه هنر و نویسندگی بیشتر به سبب مناجات اوست که به نثر دلکش مسجّع به زبان دری نگارش یافته است. مهمترین اثر وی در باب تصوف کتاب منازل السائرین است که در سنۀ ۴۷۵...
ادامه مطلب »

عرفان خواجه عبدالله انصاری

عرفان عبدالله انصاری در چنبره شریعت مطرح بود و از پروازهای هنری عارفانه و آزاد منشی فیلسوفانه و داشنمندانۀ خیامی و حلاج وشانه بسی دور می گذشت. راه رسیدن به حقیقت را از طریق شریعت جستجو می کرد؛ چنانکه درین...
ادامه مطلب »

نام و نسب خواجه عبدالله الانصاری

«ابواسمعیل خواجه عبدالله الانصاری ولد ابومنصور محمدالانصاری است و ابومنصور از اولاد مت انصاری بود و مت پسر ابوایوب رضی الله عنه صاحب رحل رسول الله صلی علیه وسلم، و مت در زمان خلافت عثمان ذوالنون رضی الله عنه در...
ادامه مطلب »
Scroll To Top