مطالب مجموعه: ماساژور پا Subscribe!


برای درمان سردرد به کف پایتان فشار بیاورید!!

    بعضی از محققان استفاده از روش قدیمی بازتاب شناسی را توصیه می کنند. بازتاب شناسی یا رفلکسولوژی هنری ظریف و شکلی از درمان های طب کل نگر است که نباید آن را با ماساژ اشتباه گرفت بلکه یک...
ادامه مطلب »

سلامت مغز در گروی پاهای قوی است

از قدیم گفته‌اند عقل سالم در بدن سالم است اما اکنون متخصصان می‌گویند که ذهن سالم ممکن است در گرو پاهای قوی باشد. به عقیده متخصصان کینگز کالج لندن، قوت پاها معیار خوبی است که نشان می‌دهد فرد به اندازه‌ای...
ادامه مطلب »
Scroll To Top