مطالب مجموعه: واکر Subscribe!


انفجار جمعیت سالمند و دنیایی که پیر می‌شود…

    بنابر اعلام کارشناسان، طی ۵۰ سال آینده، جمعیت سالمندان جهان به دو میلیارد نفر افزایش می‌یابد و پیش بینی می شود که سال ۲۰۵۰ یک پنجم جمعیت جهان سالمند باشد… باید توجه داشت که زنان سالمند بیش از...
ادامه مطلب »

سالمند آزاری در ایران رو به افزایش است

در یک بررسی بر ۶١ مورد پرونده سالمند آزاری در پزشکی قانونی یکی از استان‌های کشور، کمترین موارد سالمند آزاری، جسمی و بیشترین آنها آزار و بهره‌کشی‌های مالی بود. پس به نظر می‌رسد که یافته‌های تحقیقات جسته گریخته نیز همراستای...
ادامه مطلب »
Scroll To Top