مطالب مجموعه: ادوات درامز Subscribe!


از ساز دمام چه می دانید؟!

دمام سازیست که درتقسیم‌بندی سازها جزو سازهای کوبه‌ای است با نوسان پوست به صدا در می‌آید و در دسته سازهای کوبه‌ای استوانه‌ای شکل قرار می‌گیرد. دمام بیشتر در جنوب ایران بویژه در بوشهر رایج است .  اجزای تشکیل دهنده دمام...
ادامه مطلب »
Scroll To Top