مطالب مجموعه: درامز Subscribe!


آشنایی با ساز تیمبالز

ساز تیمبالز از نظرساختمان شباهت زیادی به طبل کوچک دارد، به صورت جفت از آنها استفاده می شود و قطر یکی از آن دوطبل که صدای بم تری نسبت به دیگری دارد، بزرگ تر است. همین طور، طبل دیگری صدای...
ادامه مطلب »

انواع طبل های درامز

انواع طبل های درامز: ۱- kick یا همان طبل بزرگ که با پدال نواخته میشود. ۲- snare یا همان سایدارم که طبلی با ارتفاع کم و فنری برای ارتعاش در زیر آن می باشد. ۳- hi tom که به آن طبل...
ادامه مطلب »

آشنایی با ساز درامز

به مجموعه‌ای از طبل‌ها، سنج‌ها و گاهی دیگر سازهای کوبه‌ای است که در کنار هم یک ساز واحد و مستقل را تشکیل می‌دهند. در واقع  درامز به بدنه های چوبی و پوسته ایی از جنس طلق دارن که اصولا در دو طرف طبل قرار دارن  و...
ادامه مطلب »
Scroll To Top