مطالب مجموعه: ادوات پرکاشن Subscribe!


سازهای کوبه ای؛ از گذشته تا امروز

سازهای کوبه ای از قدیمی ترین سازهایی می باشد که از هزاران سال پیش، تمدن بشری از آنها استفاده میکرده است. اولین استفاده بشر از سازهای کوبه ای برای برقراری ارتباط راه دور بوده و بتدریج برای مراسم شادی، عزا،...
ادامه مطلب »
Scroll To Top