مطالب مجموعه: کوله پشتی کوهنوردی Subscribe!


تاثیر نوع برنامه و فعالیت در انتخاب کوله کوهنوردی!

کوله های کوهنوردی: در ساعتهای طولانی مناسب بوده و جیبهای کمتری در اطراف دارند. کوله سنگ نوردی: کوله ای باریک و بلند که از عرض پهلوهای سنگ نورد باریک تر است تا دستهای سنگ نورد مانور بیشتری داشته باشند و سنگ نورد...
ادامه مطلب »

فوت و فن های تنظیم کوله پشتی

یک کوهنورد باید به بهترین نحو و متناسب با فیزیک بدنش، کوله پشتی خود را تنظیم کند. هدف از تنظیم، انتقال صحیح وزن بار به بدن وی است. به نحوی که حدود ۸۰٪ از وزن بار به روی پایین کمر...
ادامه مطلب »

چیدن کوله پشتی، هنر است!

پس از کفش کوه نوردی، کوله پشتی از مهمترین تجهیزات یک کوه نورد است. از آنجا که تمام وسایل یک کوه نورد باید در یک کوله پشتی حمل شود و راحتی آن تاثیر بسزایی در حرکت شخص دارد، لذا چیدمان کوله...
ادامه مطلب »
Scroll To Top