مطالب مجموعه: کفش اسکیت Subscribe!


ایمنی در استفاده از وسایل تفریحی!

آنچه در استفاده از وسایل تفریحی الزامی است؛ بکارگیری وسایل ایمنی است. این کار شاید کمی بیشتر خرج روی دست‌تان بگذارد ولی گاهی استفاده نکردن از وسایل ایمنی مناسب می‌تواند بسیار مخاطره‌آمیز باشد. آمارها نشان داده است که بعد از...
ادامه مطلب »

اسکیت برد، ورزش مفرح و هیجان انگیز

شکل اولیه ورش مفرح اسکیت برد برای نخستین بار در سال ۱۹۵۰ به کار برده شد، هنگامی که موج سواران کالیفرنیایی رویای انجام حرکات موج سواری روی آسفالت خیابان ها را در ذهن می پروراندند. درواقع هنوز هم کسی به...
ادامه مطلب »

آشنایی با تاریخچه کفش اسکیت

اختراع کفش اسکیت در سال ۱۷۶۳ توسط یک بلژیکی به نام Joseph merlin ژوزفمرلین به ثبت رسید. او که با سوار شدن بر کفشهای جدید خود به یک مهمانی در لندن رفته بود به ناگاه با آیینه ای بسیار بزرگ...
ادامه مطلب »

اطلاعاتی از تاریخچه اسکیت … 

اولین پیست اسکیت در سال ۱۳۶۹-۱۳۶۸ به نام شهید چمران در تهران افتتاح شد و بنا بر درخواست مردم و شناخت آنها نسبت به اسکیت که ورزشی پر تحرک و پر نشاط است در سال ۱۳۶۹-۱۳۷۰ پیستی سر باز در...
ادامه مطلب »
Scroll To Top